Velünk az élen maradhat!
főoldal

Behajtási folyamatunk


Sokéves tapasztalatunk, hogy egy külső, harmadik fél hatékonyabban tudja az adós fizetési készségét elősegíteni és a Megbízó érdekeit képviselni. Erre a tényre alapozva dolgoztuk ki a Társaságunk behajtási tevékenységét szabályozó eljárási rendet, a kintlévőségek kezelésének elemeit és időbeliségeit. Több évtizedes nemzetközi és belföldi követeléskezelési gyakorlatunkban bevált módszer, hogy a standard - ám technikai hátterükben folyamatosan megújuló - elemek alkalmazásakor a Megbízó igényeit, a követelések specifikumait a kommunikáció dokumentumaiban, tematikájában érvényesítjük.

Társaságunk mindent megtesz azért, hogy Megbízója hírneve vagy üzleti hitele ne sérüljön.

Behajtási folyamatunk mérföldkövei az ügyátadástól annak lezárásáig:

  • A hátralékra vonatkozó adatok átvétele a Megbízótól többnyire elektronikus formában történik. Az átvételt követően 24 órán belül írásbeli visszaigazolás küldünk, faxon vagy elektronikusan, scannelt formában.
  • Első lépésként Cégünk írásbeli fizetési felszólítással tájékoztatja az adóst az elmaradásról, annak összegéről és a visszafizetés lehetőségeiről, nem fizetés esetén a lehetséges jogi lépésekről.
  • Szakképzett kollégáink telefonon, írásban tartják a kapcsolatot az ügyintézési idő alatt az adósokkal és a teherviselő képességüket figyelembe véve tárgyalnak a hátralék visszafizetésének ütemezéséről, részletfizetési lehetőségekről, esetlegesen meglévő megállapodásnál átmeneti fizetési könnyítésről.
  • Abban az esetben, ha az adós fizetési hajlandóságát sem telefonon sem írásban nem jelezte, úgy személyes felkeresési szolgáltatásunk igénybevételére tesz az ügyintéző javaslatot.
  • Ügylezárás után zárójelentés és összefoglaló jelentés küldése történik elektronikus formában szerződés szerinti javaslattétellel, a további intézkedésekre vonatkozóan és csatoltan megküldve minden olyan dokumentum, melyet Megbízó előír.

A záró riportban a szükséges intézkedésekre vagy jogi eljárásra vonatkozólag teszünk javaslatot, mely lehet peres eljárás megindítása, avagy a követelés behajthatatlansága esetében annak leírására való ajánlás.

Társaságunk jogi behajtási folyamatot az átadott ügyekben csak külön erre vonatkozó megállapodás esetén, ügyvédi iroda partnerének bevonásával érvényesít.

Minden dokumentációt, mely az ügykezelés ideje alatt keletkezett, a Megbízó rendelkezésére bocsátunk.