Ha valamit nem tud, kérdezzen!
főoldal

GY.I.K.

1.     Mit ajánl a Sigma Zrt?

A belföldi és külföldi követelések teljes körű kezelését. Ezen felül még a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: Ügyfeleink a kintlévőségeikkel kapcsolatban az összes szolgáltatást egy helyen kaphatják meg.

2.     Milyen adatok és iratok szükségesek a külföldi követelés behajtásához?

Szükségünk van az adós nevére, címére, telefonszámára, e-mail címére. A követelés alapját képező szerződésre és/vagy megrendelésre valamint a teljesítés igazolásra és számlákra. Ezen felül segítséget jelenthet az adóssal folytatott levelezés is.

3.     Milyen módszereket alkalmaz a Sigma Zrt a követelések behajtása érdekében?

Levélben, telefonon, e-mailen és személyesen vesszük a kapcsolatot az adóssal a követelés rendezése érdekében. A követelés jellegétől függően eltérő eljárás szerint alkalmazzuk a fenti eszközöket. Abban az esetben, ha az adóssal folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre javaslatot teszünk ügyvéd bevonására és a jogi eljárás megindítására. Nemzetközi követeléskezelés esetén minden ügyet az adott országban működő és így helyi viszonyokat nagyon jól ismerő partnerünk kezeli.

4.     Mennyi ideig tart egy követelés behajtása?

Szerencsés esetben akár 24 óra alatt sor kerülhet a követelés behajtására. Az általános tapasztalat szerint a követelések esetén 30 nap alatt vagy behajtásra kerül a követelés vagy részletfizetési megállapodás jön létre az adóssal vagy jogi eljárásra teszünk javaslatot, illetve amennyiben az adós anyagi helyzete olyan,  javasoljuk az ügy lezárását és a követelés leírását.

5.     Milyen munkadíjfeltételekkel vállalja a Sigma Zrt. a követelések behajtását?

Nehéz ezt a kérdést megválaszolni, mert minden azon múlik milyen követeléseket kapunk. Sikerhonorárium alapján dolgozunk. Aminek a lényege az, hogy csak abban az esetben kell a megbízónak munkadíjat fizetnie, ha eredménnyel járunk.  Ha az ügyek döntő többségében nem érnénk el eredményt cégünk nem tudná fenntartani működőképességét.

6.     Milyen költségekkel jár a külföldi követelések külföldön indított per útján történő behajtása?

Minden országában eltérő díjtételek és költségek mellett lehet pert indítani. Abban az esetben, ha csak per útján látunk lehetőséget a követelés behajtására részletes és díjakra valamint a költségekre kiterjedő ajánlatot teszünk a megbízónak. Aki ennek ismeretében dönthet a per megindításáról.

7.     Van-e olyan külföldi követelés, amelynek behajtását a Sigma Zrt. nem vállalja?

Nincs olyan listánk, amely azon ügytípusok felsorolását tartalmazná, amelyeket nem vállalunk el. Minden ügyet egyedileg megvizsgálunk és csak abban az esetben utasítjuk el a megbízást, ha semmilyen esélyt sem látunk az eredményes eljárásra.

8.     Megbízható követeléskezelő cég a Sigma Zrt.?

Sikerdíjunk mértéke a követelés összegétől, korától és az adós lakhelyétől/székhelyétől függ. Kérés esetén konkrét tájékoztatást nyújtunk. Cégünk megbízhatóan működik már ezen a területen több mint huszonöt éve. Tagjai vagyunk a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információ Szolgáltatók Szövetségének, valamint két elismert nemzetközi követeléskezelő szövetségnek, a TCM Internationl Ltd.-nek és a LIC-nek.